Valentin Bajou

18/02
23:00 – 23:45

Jong talent concert

Solo cello bij kaarslicht

Werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Heinrich Ignaz Frans Biber (1644-1704)

Het spelen van Biber‘s Passacaglia en J.S. Bach‘s Chaconne op de cello confronteert ons met de netelige kwestie van de transcriptie. Een netelige kwestie, in feite, die voor ons in 2021 oneindig veel meer lijkt te zijn dan het ooit was voor de musici van de zeventiende en achttiende eeuw: transcriptie was zelfs gebruikelijk, en heel gebruikelijk in de praktijk van J.-S. Bach. Onze hedendaagse terughoudendheid daar tegenover is alleen maar een teken van een muzikale opvatting die nog wordt gekenmerkt door een decennialang vroom respect voor de object-partituur, die volkomen anachronistisch is, en die waarschijnlijk zijn hoogtepunt bereikt in de muziek van J.S. Bach.

De fragmenten uit de eerste suite voor cello solo zullen worden gespeeld op een viersnarige cello die onlangs uit het atelier van de Brusselse instrumentbouwer Pierre Van Engeland is gehaald, een bijzonder getrouwe replica van een typisch Italiaanse cello uit de jaren 1740. De rest van het programma wordt gespeeld op een kleine Franse cello uit de 18e eeuw, gestemd in G-D-A-E, een octaaf lager dan de stemming van de viool. Deze stemming is niet alleen historisch, maar leent zich ook uitstekend voor transcriptie, vooral voor stukken uit het vioolrepertoire.

 

Biografie

Valentin Bajou is een Franse cellist en dirigent. In het kader van zijn werk als uitvoerder voert hij verschillende onderzoeksprojecten uit: voor hem is de musicologische benadering onlosmakelijk verbonden met de benadering van de uitvoerder, om het even om welke muziek het gaat. De uitdaging bestaat erin het begrip “historisch geïnformeerde muziek”, dat te beperkend en te verdeeld is, in vraag te stellen: historiciteit is geen doel op zich, maar de natuurlijke uitkomst van klank en een diepgaande reflectie over het statuut van de uitvoerder en diens verantwoordelijkheid vandaag de dag… Zijn repertoire omvat een periode van de 16e eeuw tot heden. Als alomvattend muzikant is hij noch een “barokcellist” noch een “moderne cellist”, maar eist hij het statuut op van de hedendaagse muzikant, wiens actieradius de complexe realiteit van de actuele muziekwereld weerspiegelt.